ETİK KURALLAR

Çalışma Ortamı

               FSM çalışanları işbirliği ve dayanışmanın sağladığı karşılıklı saygıyı benimseyen bir ortamı kalıcı kılmayı hedefler.

               FSM Yapı’nın kimliğine,itibarına ve varlıklarına zarar verecek her türlü söylem ve uygulama eylemleri yasaktır.

               *Varlıkların ve İtibarın Korunması

               Çalışanlar FSM ye ait mali ve ticari sırları şirket dışındaki üçüncü kişilerle asla paylaşmama bilincine sahiptir.

               Çalışanlar FSM üst yönetim onayı olmaksızın bilgi paylaşımı yapmaz.

               Şirket içi demirbaş ve varlıkların korunması ve zarara uğramaması için gerekli tedbirleri alır.

               Çalışanlar departmanlarının sorumluluğundaki datalara ait bilgileri hiçbir koşulda yok etmez, değiştirmez yada silmezler.

Çalışanların Sorumlulukları

               Her çalışan görevini dikkatle ve titizlikle yerine getirmekle, kişisel görünümüne özen göstermekle ve şirket içi ekip uyumundan sorumludur.

               Her çalışan göreviyle ilgili karar verirken şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

               Çalışanlar müşteri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir, temiz, nazik, saygılı ve Samimi olmak koşulu ile kaliteyi ön plana çıkararak her müşteriye eşit davranmakla sorumludur.

               Müşteriler beklerken yada müşterilerin yanında kendi şahsi meseleleri ile ilgilenmezler.

               Müşteriyi kazanmak amacı ile rakipler hakkında kötüleyici, yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunmazlar.

Sır Saklama Sorumluluğu

              Her çalışan görevi ile ilgili bildiği şirket bilgilerinin sırlarını saklamakla yükümlüdür.

Hastalık Halinin Belgelenmesi Sorumluluğu

               Her çalışanın hastalık halini sağlık kurumlarından alınan rapor ile belgelemesi zorunludur.

               Her FSM Yapı  çalışanı FSM Yapı’nın çalışma düzenine ve saatlerine uymakla yükümlüdür.