FAYDALI BAĞLANTILAR

DESTEK

Group 16
Line 3


23 Nisan Mah. Köroğlu Bulvarı
251. Sokak No:10/A1/1
Nilüfer/BURSA

phone (3)

+90 542 570 1600

Group 29


444 4 542

Group 11

+90 542 570 1600

Page-1


info@fsmyapi.com.tr​

Konutta yeni dönem başladı!Konutta yeni dönem başladı!

Mart’ta yayınlanan yönetmelikle çerçevesi belirlenen müteahhitlere yetki belgesi kapsamında sınıflandırma zorunluluğu başladı. Müteahhitlik konusunda bilgisi olmayan kişilerin inşaat yapmasının önüne geçilmesini öngören sınıflandırma, müteahhitleri 8 sınıfa ayırıyor.

İNŞAATTA TÜM RİSKLER MİNİMUMA İNİYOR

İnşaat sektöründe sonradan ortaya çıkan tüm riskleri minimum seviyelere çekecek uygulama kapsamında yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak 8 sınıfa ayrılacak.

Zorunlu hale getirilen 8 sınıfın haricinde bir de geçici grup da bulunacak.  Bu grup kapsamındakilerden de ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayacak.

YETKİ BELGESİ SINIFLARI

A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar,

B Grubu: İş deneyim tutarı yarım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar,

C Grubu: İş deneyim tutarı yarım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar,

D Grubu: İş deneyim tutarı yarım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar,

E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar

F Grubu: İş deneyim tutarı yarım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar

G Grubu: İş deneyim tutarı yarım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar

H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

 

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Müteahhitler yapılacak bu sınıflandırmalar ile birlikte artık iş miktarlarının üzerinde ise iş alamayacak. Yetki sınıfları her müteahhit için 5 sene geçerli olacak. Belge süresi dolan müteahhit 5 senenin sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapabilecek.

ARSASINA KENDİ EV YAPACAKLARA İSTİSNA TANINACAK

Arsasına kendi evini inşa etmek isteyen vatandaşlar için ise yapı müteahhidi sınıfı zorunluluğu aranmayacak. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen binalarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını yapabilecek.

 

Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş sene içinde bir defaya ve tek bir yapıya ilişkin olmak üzere, yapı sahibine geçici bir yetki belgesi numarası verilecek.

2 ARALIK ÖNCESİ RUHSATLARA 1 YIL SÜRE

2 Aralık 2019 öncesi noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda bir sene süreyle, yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvurularında da müteahhit yeterliği aranmayacak.

BELGESİ İPTAL EDİLENE YENİ İNŞAAT YOK

Başvurularda yanıltıcı bilgi ya da belge verilmesi, yetki belge numarasının hataya sebebiyet verecek biçimde kullanımı ile ilgili olarak müdürlüğe bilgi iletilmesi durumunda, araştırma yapılarak gerekli önlemler alınacak. Yetki belgesi numarası ya da grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bu yönetmelik kapsamında yeni yapım işi de üstlenemeyecek

Yetki belgesi numarası başkası tarafından ya da başkası adına kullanılamayacak ve de devredilemeyecek.

PROJEYE AYKIRI HAREKETE 5 YIL CEZA

Diğer bir yandan yapım işinin ruhsata ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda beş sene, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on sene yapım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en az bir sene Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine verilen belge iptal edilecek.

İZİNLER YAMBİS ÜZERİNDEN VERİLECEK

Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine, yasaklılık süresinin sona ermesi ya da sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilir. İptal edilen numaranın tekrar kullanılmasına Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) üzerinden izin verilirken, bu durum yazılı olarak ya da elektronik ortamda müracaat sahibine iletiliyor.